DKN2030

Dasar Keusahawanan Nasional(DKN2030)- Kerajaan menyasar untuk melahirkan 250,000 usahawan sebagai usaha merealisasikan sejuta peluang pekerjaan di Malaysia

Kerajaan menyasar untuk melahirkan 250,000 usahawan sebagai usaha merealisasikan sejuta peluang pekerjaan di Malaysia dalam tempoh lima tahun. Pada majlis pelancaran yang diadakan semalam(11/07/2019), Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Mohd…